11 szprotawa herb

Lekcje okejowe, czyli jaka atmosfera sprzyja uczeniu w naszej szkole

Na kolejnym spotkaniu grupy nauczycieli naszej szkoły, którzy wdrażają elementy okejowe na swoich lekcjach, zastanawiano się nad atmosferą sprzyjającą uczeniu się. Nauczyciele w grupach opracowali najważniejsze cechy lekcji, na której uczeń czuje się swobodnie, a uczenie jest efektywne, bo o takie nam wszystkim chodzi. Przypomniano, że nauczyciel jest sojusznikiem uczniów, jest z nimi, a nie tylko obok nich lub przeciwko nim. Nauczyciele zaproponowali wspólnie skuteczne rozwiązania, by atmosfera na lekcji sprzyjała uczeniu i realizowana była w duchu oceniania kształtującego.

Propozycje nauczycieli:

- poczucie bezpieczeństwa, akceptacja

- uśmiechnięty, zrelaksowany, wypoczęty, „dopieszczony”, doceniony nauczyciel

- porządek, estetyka, ład – dobra organizacja przestrzeni

- przewietrzone pomieszczenie

- pomoc koleżeńska przy zadaniach (redukuje stres)

- dowcip, anegdota na początku lekcji

- odnoszenie się do życia - wiedza praktyczna

- zadanie dodatkowe na szóstkę (prezentacja - 5 minut ucznia)

- czerwony wkład długopisu zastąpić zielonym

- ochotnik nie dostaje jedynki

- zadanie na piątkę (przerywnik lub podsumowanie)

- częste stosowanie pochwał

- „tajemnicze pudełko” i inne elementy magii

- różnorodne materiały i pomoce

- korelacja międzyprzedmiotowa, „użyteczność” wiedzy

- wykorzystywanie „talentów” uczniów

- cisza i spokój

- pomoc koleżeńska i współpraca

- odpowiednie ustawienie ławek

- przyjazne otoczenie, kolory, umiar, dekoracje

- postawa nauczyciela (opanowanie, autentyczność)

- budowanie w uczniach poczucia własnej wartości

- docenianie wysiłku ucznia

- interesujący temat – ciekawie sformułowany

Informacja zwrotna, czyli dzielimy się tym, co wiemy…

Kolejny moduł szkolenia – kolejne spotkanie z naszymi liderkami. Tym razem szkolenie odbyło się pod hasłem „INFORMACJA ZWROTNA”. Wiemy już, że to jeden z ważniejszych elementów oceniania kształtującego (obok celu lekcji i kryteriów sukcesu), którego celem jest poprawa  jakości uczenia  się  uczniów. Podstawowym  narzędziem  OK  jest  trafna  i  skuteczna  informacja  zwrotna,  którą nauczyciel  daje  uczniowi.  Ma  ona  na  celu  poinformować  ucznia,  gdzie  w  swojej nauce jest w obecnej chwili, gdzie powinien być i w jaki sposób może pokonać lukę między  stanem  obecnym  a  pożądanym.  Informacja  zwrotna  jest  dla  oceniania kształtującego  kluczowa. Wiemy, że prawidłowa informacja zwrotna, która pomoże uczniowi się doskonalić, powinna zawierać cztery elementy:

  • wskazywać dobre elementyw pracy ucznia,
  • pokazać to, co wymaga poprawy, nad czym uczeń musi jeszcze popracować,
  • dawać wskazówki, jak należy to poprawić,
  • dać wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

Podczas spotkania ćwiczyliśmy formułowanie informacji  zwrotnej, która  musi  być  ściśle  powiązana  z nacobezu (kryteriami  sukcesu) i tylko do niego się odnosić. Teraz już nikt z nas nie będzie miał problemów z udzieleniem uczniowi informacji zwrotnej.

Nasza lokalizacja

Najnowsze Wiadomości

Nasz kanał YouTube

proocent

Search