11 szprotawa herb

Nasza szkoła jest OK – kolejne szkolenie

Nasza szkoła jest OK – kolejne szkolenie

Już na stałe do szkolnego kalendarza wydarzeń wpisane zostały warsztaty szkoleniowe naszych nauczycieli w ramach Oceniania Kształtującego, które tym razem odbyły się 15 listopada. Grupa nauczycieli, po kilkutygodniowej pracy z celami lekcji i kryteriami sukcesu, wymieniła się spostrzeżeniami i doświadczeniami z prowadzonych zajęć. Dodatkowo określiła sukcesy i trudności we wprowadzaniu tych podstawowych elementów nauczania okeyowego. Szkolne liderki programu „Szkoły Uczącej Się” przedstawiły koleżankom i  kolegom sposoby monitorowania i podsumowania procesu osiągania celów i kryteriów sukcesu do lekcji, które nauczyciele będą wprowadzać jako kolejny element okeyowych lekcji. Spotkanie jak zawsze przyniosło zebranym wiele satysfakcji, dostarczyło nowych pomysłów i utwierdziło w przekonaniu, że dobro ucznia jest najważniejsze.

Nasza lokalizacja

Nasz kanał YouTube

proocent

Search