11 szprotawa herb

Honorowy tytuł "Przyjaciel Szkoły"

Przyjacielem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie może zostać osoba fizyczna, instytucja, firma lub organizacja szczególnie zasłużona dla szkoły.

Tytuł „Przyjaciel Szkoły” przyznaje się za:

  • bezinteresowne prace na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych,
  • wspomaganie finansowe lub rzeczowe na rzecz placówki oraz jej uczniów,
  • publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły, wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym,
  • podejmowanie inicjatyw mających na celu podnoszenie jakości bazy dydaktycznej,
  • inne szczególne działania.

Honorowy Tytuł

„Przyjaciela Szkoły”

otrzymali:

wojciechowski

Pan Wiesław Wojciechowski


Chilmanowicz

Pan Tomasz Chilmanowicz


logo pko
szczepanik

Pamiątkowy dyplom otrzymuje dyrektor

szprotawskiego oddziału PKO Banku Polskiego

Pan Czesław Szczepanik.


 nadlesnictwo

chelski

Pamiątkowy dyplom otrzymuje 

nadleśniczy Pan Dariusz Chełski.


 Wojcik

Pani Dorota Wócik-Rościszewska


 Grabowski

Pan Krystian Grabowski


 Sikorski1

Pan Piotr Sikorski

Nasza lokalizacja

Nasz kanał YouTube

proocent

Search