11 szprotawa herb

25wypos1

   Nasza szkoła stale się rozwija. W ostatnim czasie pozyskalismy ogromne zasoby pomocy dydaktycznych. Korzystać z nich będą m. in. uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dysleksją, dysortografią i różnymi rodzajami zaburzeń. Zakupiono najnowocześniejszy interaktywny ekran dotykowy z możliwością regulacji wysokości, dostosowany do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Od niedawna posiadamy również kabinę do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, która pozwala stymulować układ westybularny, równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową. Znajdują się w niej m. in. hamaki, huśtawka-wałek umożliwiająca ruch liniowy przód-tył i na boki, materace, wygodne pufy oraz piłki terapeutyczne, stymulujące mięśnie i poprawiające krążenie.

    Każdy uczeń pracuje przy wygodnym stoliku z możliwością regulacji kąta pochylenia blatu, skonstruowanym tak, by pasował do standardowych wymiarów wózka inwalidzkiego. Zakupiono poza tym szereg multimedialnych pakietów edukacyjnych, zawierających zestawy interaktywnych ćwiczeń dla dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Wszystkie niezwykle skutecznie wspomagają organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w naszej szkole, a także przyczyniają się do rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych naszych uczniów.

    Praca w tak nowoczesnej szkole jest prawdziwą przyjemnością dla uczniów, jaki i nauczycieli.

25wypos225wypos325wypos4

gall1

Janusz Korczak mawiał, że nie można zostawiać świata takim, jakim jest. Te słowa, podobnie jak wiele innych cytatów Starego Doktora, traktujemy jako swoiste zobowiązanie, by reagować, działać i zmieniać rzeczywistość wokół nas. Nasza szkoła została doceniona przez kapitułę Uczelni Korczaka w Warszawie, jako instytucja działająca na rzecz dobrej edukacji, w centrum której jest dziecko i jego potrzeby. Gala, w której uczestniczyła dyrektor Jadwiga Zarzeczna-Rosół była okazją do uhonorowania nominowanych osób i instytucji, ale również spotkaniem innowatorów i pasjonatów edukacji. Bardzo nam miło, iż po raz kolejny w Warszawie dostrzeżono szprotawską Jedynkę, jako placówkę, która promuje ideę mądrego, przyjaznego i twórczego miejsca, w którym dostrzega się potrzeby uczniów i rodziców. Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia!

gall2gall3gall4

ziemii1

Międzynarodowy Dzień Ziemi to szczególne święto, którego nadrzędnym celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Chcemy również uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem naszej Planety. Świętując, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wraz z uczniami, przyłączyli się do tegorocznej akcji pod hasłem „INWESTUJEMY W NASZĄ PLANETĘ”. Nasza aktywizacja rozpoczęła się od realizacji projektu na lekcjach geografii.  W klasach 7 i 8  uczniowie podjęli głębokie rozważania nad oceną stanu środowiska przyrodniczego wywołanego niekorzystną działalnością człowieka. Wysoki stopień zagrożenia skłonił młodzież do wskazania podstawowych przyczyn tej sytuacji, czyli naszych codziennych błędów, które pogłębiają stan zanieczyszczenia przyrody. To koło rozważań zostało zamknięte zamianą niekorzystnych zachowań człowieka na pozytywne działania. Pojawiły się również ciekawe pomysły na stworzenie wyjątkowych maszyn wspierających naszą pracę w powrocie do zgody z naturą. Realizacja opisanego projektu była kontynuacją poprzedniego przeprowadzonego w I półroczu bieżącego roku szkolnego zatytułowanego ,,Czy człowiek panuje na Ziemi?”, refleksji uczniów nad pojęciem ludzkiej dominacji na Ziemi. 

Pamiętajmy, aby Dzień Ziemi trwał przez cały rok!

ziemii2ziemii3ziemii4

dotponad

Uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcami gościli w szprotawskich szkołach ponadpodstawowych w ramach DNI OTWARTYCH. Podczas warsztatów i spotkań z młodzieżą oraz nauczycielami mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z  ofertą edukacyjno-zawodową poszczególnych szkół. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i przyjazną atmosferę. Naszym tegorocznym absolwentom życzymy  trafnego wyboru przyszłej ścieżki kształcenia. 

every

Uczniowie z klas 6 i 7 więli udział w międzynarodowym projekcie eTwinning „Every day is a new day". W tym międzynarodowym przedsięwzięciu współpracowali z uczniami z Turcji, Polski, Portugalii, Włoch i Azerbejdżanu. Podczas spotkań dzielili się różnymi aspektami życia, poprzez pisanie krótkich tekstów w języku angielskim, nagrywali video o hobby i zainteresowaniach, stosowali język obcy w różnych zadaniach integracyjnych. Brali udział w projekcie odpowiedzialności społecznej, pomagając ludziom i zwierzętom w potrzebie czy sadząc drzewa. Korzystali z wielu narzędzi Web 2.0. Projekt zmotywował ich do nauki języka obcego w zabawny i przyjemny sposób.

Search