11 szprotawa herb

Kolejny etap doposażenia sal lekcyjnych w SP1

25wypos1

   Nasza szkoła stale się rozwija. W ostatnim czasie pozyskalismy ogromne zasoby pomocy dydaktycznych. Korzystać z nich będą m. in. uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dysleksją, dysortografią i różnymi rodzajami zaburzeń. Zakupiono najnowocześniejszy interaktywny ekran dotykowy z możliwością regulacji wysokości, dostosowany do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Od niedawna posiadamy również kabinę do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, która pozwala stymulować układ westybularny, równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową. Znajdują się w niej m. in. hamaki, huśtawka-wałek umożliwiająca ruch liniowy przód-tył i na boki, materace, wygodne pufy oraz piłki terapeutyczne, stymulujące mięśnie i poprawiające krążenie.

    Każdy uczeń pracuje przy wygodnym stoliku z możliwością regulacji kąta pochylenia blatu, skonstruowanym tak, by pasował do standardowych wymiarów wózka inwalidzkiego. Zakupiono poza tym szereg multimedialnych pakietów edukacyjnych, zawierających zestawy interaktywnych ćwiczeń dla dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Wszystkie niezwykle skutecznie wspomagają organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w naszej szkole, a także przyczyniają się do rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych naszych uczniów.

    Praca w tak nowoczesnej szkole jest prawdziwą przyjemnością dla uczniów, jaki i nauczycieli.

25wypos225wypos325wypos4

Search