Previous Next

Lekcja obywatelska

Jak należy rozwijać kompetencje obywatelskie?
Pytanie to było tematem LEKCJI OBYWATELSKIEJ, zorganizowanej w naszej szkole, w ramach konkursu Lubuska Szkoła Europejska ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Konkurs współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dziękujemy Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i aktywnie włączyli się w działania na rzecz kształtowania kompetencji obywatelskich naszych gimnazjalistów.